Jan Kielman bespoke shoemakers – Conversation with Maciej Kielman

Jan Kielman – bespoke shoe and boot maker from Warsaw

Jan Kielman - Founder

Jan Kielman – Founder

Maciej Kielman - the owner of Jan Kielman Shoemakers

Maciej Kielman – the owner of Jan Kielman Shoemakers

The workshop is run today by third and fourth generation of descendants of the founder Jan Kielman. Established in 1883 it’s heyday was in the ’20s and ’30s when the movers from across the Europe (including young Charles de Gaulle) were clients. many Poles supplied themselves with beautiful shoes as they fled the Warsaw Uprising. They sent many thankful letters after the War. Struggling to operate under the communism the firm is now enjoying its second life. Made completely by hand using finest leathers both for men and women are very sought after, especially the famous riding boots. I decided to visit Kielman’s workshop in Warsaw and talk to the owner of the firm Maciej Kielman (see photo above).

Blue Loafers: Could you tell us a little bit more about your career and story with Jan Kielman Shoemakers? Czy mógłby Pan opowiedzieć więcej o swojej karierze i o tym jak doszedł Pan do swojej aktualnej pozycji?

Maciej Kielman:

This so called „career” is rather a normal stuff for someone who is a son of an owner of a multigenerational company. I have done different things which turn out to be financially and mentally satisfactionary but always thought I will continue running the family business and follow the tradition. I would be ridiculous to squander the address, history and the signboard of Jan Kielman Shoemakers. Being 25 years old I joined my father’s company which was located at Chmielna 6 in Warsaw. I obviously started learning all the basics from the master shoemaker in our workshop. I was struggling at the beginning but finally made a few pairs of shoes myself and the last one was even sold in our store for a decent price. It gave me a lot of joy and my father’s employees considered it as an exam passed. Shortly after that I started working with customers. At the beginning I felt like I was thrown into deep water but it turns out to be a very satisfactionary job. Having the opportunity to create new designs and individual orders made me very happy. It’s been nearly 10 years since I joined the company when father, seeing my hard work and commitment, offered me a partnership.

Ta „kariera” to raczej normalna kolej rzeczy dla syna-jedynaka właścicieli wielopokoleniowej firmy. Zajmowałem się różnymi rzeczami dającymi profity i satysfakcję, ale zawsze miałem na uwadze konieczność kontynuowania rodzinnej tradycji. Byłoby niedorzecznością zaprzepaścić ten, zbierany przez trzy pokolenia, kapitał, którym jest, ujmując skrótowo, dobry szyld, adres i rok założenia firmy. Mając 25 lat z ciekawością i zapałem dołączyłem do rodzinnego przedsiębiorstwa przy ul. Chmielnej 6 w Warszawie. Zacząłem oczywiście od poznawania podstaw rzemiosła bezpośrednio od mistrzów w naszym warsztacie. Z czasem opanowałem sztukę doboru skór i długiego procesu szycia butów. Męczyłem się przy tym nieco, ale ostatecznie zrobiłem samodzielnie kilka par. Ostatnia z nich została sprzedana w naszym salonie w cenie nieodbiegającej od cen pozostałych butów, co sprawiło mi niekłamaną radość, a w firmie uznano, że zawodowy egzamin zaliczyłem. Wkrótce zacząłem pracować bezpośrednio z klientami. Początkowo było to stresujące pływanie po głębokiej wodzie, lecz kontakty z ciekawymi klientami oraz możliwość tworzenia nowych fasonów na ich indywidualne zamówienia dawały poczucie prawdziwej satysfakcji. Widząc zaangażowanie i efekty mojej pracy ojciec zaproponował mi przystąpienie do spółki, co ostatecznie nastąpiło znacznie pózniej, bo blisko dziesięć lat po rozpoczęciu pracy w firmie.

Jan Kielman with family

Jan Kielman with family

What are the difficulties in your job? Co jest trudnego w Pana pracy?

Maciej Kielman:

You mean do I have any problems? Well, I do not really think about that because the difficulties to me are nothing less than challenges which make my job meaningful. The only difficulty I can think of is the lack of time to do all I would like to do every day. This job is a typical example of a ‘slow life’. It is often difficult to combine careful thinking with temperament. All have to do with our head though so emotions are key here. In terms of technology or craftsmanship we do not have problems because we live in times where everything can be found and bought. In the old times of communism you had to wait until they bring some low quality leather and now, thanks to EU and the freedom of travelling we can get everything we want.

Trudnego w sensie problematycznego? Nie zastanawiam się nad tym, bo trudności traktuję jak wyzwania nadające sens pracy. Trudny do zniesienia jest może codzienny brak czasu na zrobienie wszystkiego co chciałoby się wykonać. Nasza praca to typowy slow life i czasami trudno jest połączyć rozważny namysł z temperamentem. Ale to raczej sfera emocji, więc klucz do takich problemów znajduje się w głowie 😉 W kwestiach związanych z materią nie napotykamy na większe trudności, bo szczęśliwie doczekaliśmy czasów gdy niemal wszystko można kupić. Już nie czeka się aż do spółdzielni przywiozą trochę marnej skóry, bo możemy przez otwarte granice swobodnie zamawiać dowolną ilość skóry w dowolnej garbarni.p_modele 058

Who is the first person than influenced you in regard to shoemaking profession? Kto jest pierwszą osobą, która miała na Pana największy wpływ jeśli chodzi o szycie butów?

Maciej Kielman:

Many years ago I met Mr Roman Siatkowski, one of the best master shoemakers of his times, who thought me everything and helped me learn the craft. He was a total master of the craft to me, who made beautiful shoes and was very fast in making them too. At that time he was a well-respected in his field and is being remembered with all due respect today.

Tą osobą był przed laty pan Roman Siatkowski, jeden z naszych asów szewskich, pod którego ręką czyniłem pierwsze kroki w rzemiośle. Był dla mnie absolutnym mistrzem, który szył buty przepięknie i niezwykle szybko. Ten bardzo utalentowany człowiek już wtedy znany był w całym polskim światku szewskim, a do dzisiaj wspomina się go z największym szacunkiem.

Which other shoemakers do you like? Które inne marki szyjące buty Pan lubi?

Maciej Kielman:

Obviously my attention is being caught by the bespoke shoemakers rather than ready-to-wear brands. There are not so many of them, mostly in Europe and few in Japan. I am always impressed by the likes of Stefano Bemer, Mannina, Bestetti, Ugolini, Corthray, Cleverley, Lobb and Yamaguchi, Regal Tokyo, Fukuda, Koji Endo, Koji Suzuki. Many shoes made in these workshops are characterized by interesting design combined with immortal classics.

Oczywiście większą uwagę zwracam nie na buty „ przemysłowe” lecz te powstające w rękach mistrzów. Tych została już garstka, głównie w Europie (Włochy, Francja, dawne Austro-Węgry i Wielka Brytania) oraz kilka w Japonii. Zawsze jestem pod dużym wrażeniem produktów pracowni Bemer, Mannina, Bestetti, Ugolini, Corthay, Cleverley, Lobb oraz Yamaguchi, Regal Tokyo, Fukuda, Koji Endo, Koji Suzuki … Wiele modeli opuszczających te pracownie cechuje najwyższy kunszt oraz przepięknie połączenie fantazji z nieśmiertelną klasyką.p_modele 070 p_modele 026

Is there any type of shoe you would like to make that you haven’t done yet? Jakie buty chciałby Pan uszyć w przyszłości, a jeszcze nie dane było Panu takich wykonać?

Maciej Kielman:

Our job, almost entirely, is based on making shoes according to the individual specification of a customer and he decides what he wants. To design and make shoes according to our specification we can only spent 10% of the time, which is not much but still enough to discover new territories. Recently, we’ve been trying to fit the pedals within the bespoke cycle shoes. In order to success we need a proper connection between the composite material and the leather. We are still in the sample mode.

Niemal cała nasza działalność opiera się na realizacji indywidualnych zleceń i ostatecznie o tym co i jak szyjemy decyduje klient. Na opracowanie nowych modeli i realizowanie własnych planów możemy poświęcić raptem 10 procent czasu, ale i to wystarcza na ciągłe próby wchodzenia na nowy teren. Ostatnio przygotowujemy się do uszycia butów rowerowych do pedałów zatrzaskowych Time. Do pomyślnego zakończenia tego projektu potrzebujemy solidnego połączenia skórzanej cholewki ze sztywną, kompozytową podeszwą włókna węglowego. Próby trwają.

Do you think people nowadays consider career in the shoemaking business? Czy uważa Pan, że w dzisiejszych czasach młodzi ludzie rozważają karierę szewca?

Maciej Kielman:

Of course they do. Every year we got few applications from people wanting to start learning the craft. We accept some of them but it turns out very often that pure willingness is not enough. Learning takes about 2 years and often young people do not have enough patience to practice and work on their own. We also cannot keep person who lack manual skills or the sense of aesthetics. Still, obstacles like that can be overcome because approximately half of our shoemakers are rather young. It is also interesting to see some applications from Japan asking about a paid apprentice position (student paying us). Unfortunately it is not possible yet.

Oczywiście, że rozważają. Co roku dostajemy kilka zgłoszeń od osób chętnych rozpocząć naukę zawodu. Część z nich przyjmujemy, ale w większości przypadków okazuje się, że chęci to nie wszystko. Nauka trwa około dwóch lat i zazwyczaj młodym ludziom nie starcza cierpliwości by powoli dochodzić do wprawy i pełnej samodzielności. Nie utrzymują się również ci, którym brakuje sprawności manualnej lub wyczucia estetyki. Trudności te są jednak do pokonania, czego dowodem jest fakt, że tej chwili połowa z naszych sześciu szewców to ludzie młodzi. Ciekawostką jest internetowa korespondencja z Japonii, zawierająca prośby o możliwość podjęcia odpłatnej nauki w zawodzie szewskim. Niestety, narazie jest to z kilku względów niemożliwe.p_modele 095p_modele 037

How can you describe Jan Kielman’s style of shoes? Jak mógłby Pan opisać styl butów firmy Kielman?

Maciej Kielman:

We have been said to be an Austro-Hungarian type of shoemaker until mid 90’s. Kielman shoes were rather heavy, made on thick soles. Then the majority of our customers came from the English speaking countries so our shoes started to be longer and smoother. Lasts became lighter and its proportions changed a little bit. We still have a tendency to make our lasts rather sleek but the latest feedback suggests that we should not make them any lighter – we stick to that now. Many people say that our speciality is the wholecut model, especially the one with no stitching at all – made of one piece of leather. I think that the thing which differences us from other shoemakers is the number of ways we can attach the sole to the upper. You can basically choose every possible way and we will do that.

Do lat dziewięćdziesiątych zeszłego wieku byliśmy traktowani jako przedstawiciele szkoły austro-węgierskiej. Buty od Kielmana były raczej masywne, szyte na grubych podeszwach. Z czasem, gdy zaczęli dominować klienci z krajów anglosaskich kształt naszych butów nieco się wydłużył. Kopyta zaczęły mieć nieco inne proporcje, dodające im lekkości. Mimo, że nadal mamy tendencję do wyszczuplania kopyt , często spotykamy się z oczekiwaniem abyśmy zanadto nie zmieniali kształtu naszych butów w nazbyt fikuśne i fircykowate. Klient nasz pan – zatem tego się trzymamy. Wiele osób uważa, że naszą specjalnością są lotniki, czyli buty z wierzchami uszytymi z jednego kawałka skóry, również zupełnie bezszwowe. Według mnie, cechą najbardziej wyróżniającą nas spośród innych pracowni jest niezwykła szeroka oferta rodzajów szycia spodów, to znaczy ściegów łączących wierzchy butów z podeszwami. Od krytopasowych (zupełnie niewidocznych) poprzez sztupry, perełki, potrójnie szyte, piętrowe, norweskie aż po tzw. antyczne, bardzo ciężkie i ozdobne. Nie słyszałem, aby w jakiejkolwiek pracowni na świecie klient miał aż taki wybór.batch_Photo 16-06-2014 14 04 15p_niebieski krokodyl, adobe p_windsor czerwone, adobe

How many people work in the firm and what are their roles? Ile osób pracuje w pracowni i jaka jest ich rola?

Maciej Kielman:

Currently we have 15 employees working for us: master who takes the measurements and prepares the last, six shoemakers (man shoes), one for women shoes, three persons finishing the uppers for men shoes and one for woman shoes. We also have three sales women. Quite recently we have also hired two purse and wallet makers. We have got 5 more people compared to the nineties but that is nothing compared to the twenties when we had many more than 50 employees.

Obecnie w firmie pracuje 15 osób: majster biorący miarę i szykujący kopyta, sześciu szewców męskich, jeden szewc damski, trzech cholewkarzy męskich, jeden cholewkarz damski oraz trzy ekspedientki. Dodatkowo od niedawna jest zatrudnionych dwóch kaletników zajmujących się szyciem teczek, toreb, portfeli oraz pasków do spodni i zegarków. W porównaniu z latami dziewięćdziesiątymi przybyło nam 5 osób, ale w okresie międzywojennym zatrudnienie wynosiło grubo ponad 50 pracowników.

Master cobbler at work

Master cobbler at work

 

What does quality shoe mean to you? Co dla Pana oznacza but “dobrej jakości”?

Maciej Kielman:

They should always be made of natural leather, being stitched not glued, made according to the principles of orthopaedic, easy to repair without losing its aesthetic appearance, noble in its form.

Zawsze ze skóry naturalnej (ale wnętrze nigdy ze świńskiej), szyty a nie klejony, ukształtowany zgodnie z zasadami ortopedii, wygodny, łatwy do renowacji i napraw bez utraty walorów estetycznych i użytkowych, szlachetny w formie.p_modele 079 p_modele 078 p_modele 077

Where do you get your leathers from? Skąd pozyskują Państwo skóry do butów?

Maciej Kielman:

Calf leather for the uppers is from Polish tanneries in Skoczow and Kepice. On top of that we also got them from France, Germany and Italy. Goat leather is from France and Italy. Cordovan is from USA, Japan and Italy. More exotic leather like alligator, crocodile, snake, shark, ray, lizard, hippo and elephant is from agents around the world, always according to the CITES convention. The inside of the shoe is always made of Polish leather. Tough sole leather is from Italy, Portugal and Germany. We are going to get some sole leather from France soon and we have great expectations of this.

Wierzchnie skóry cielęce kupujemy zwykle w polskich garbarniach w Skoczowie i Kępicach. Ponadto sprowadzamy je również z Francji, Niemiec i Włoch. Skóry kozie, tzw. giemzy mamy z Francji i Włoch. Cordovany są z USA, Japonii oraz Włoch. Skóry egzotyczne jak aligatory, krokodyle, węże, płaszczki, rekiny, jaszczurki, słonie i hipopotamy kupujemy od agentów w różnych krajach całego świata, zawsze zgodnie z zasadami Konwencji Waszyngtońskiej CITES. Wnętrze butów wykonujemy wyłącznie z polskiej futrówki cielęcej. Twarde skóry podeszwowe importujemy z Włoch, Portugalii oraz Niemiec. Niedługo dostaniemy próbną partię kruponu podeszwowego z Francji, z jakością którego wiążemy duże nadzieje.

Cobbler at work

Cobbler at work

batch_Photo 16-06-2014 15 38 13

How does the bespoke shoe making proces look like? How many times does the customer have to visit you and how much does it cost?Jak wygląda proces szycia na miarę? Ile razy klient musi odwiedzić pracownię? Ile to kosztuje?

Maciej Kielman:

The whole process starts with taking measurements. We do that for both feet naturally because they are often different from each other. When a customer have an orthopaedic problems we suggest adjustments in order to improve comfort and minimize the problem. We choose the model of the shoes, it usually is one of the models we got in our store – or, rarely, choose something from the catalogues. The main point of this part is the choice of type and colour of the leather. Customers can choose from over 100 options but if that is still not enough we are able to get absolutely every leather in a very short time. During the first few days we work on the last. The master shapes them using special tools. When the last is finished the leather goes to the upper maker (finisher) who actually makes the shoe. Using uppers, four kinds of leather, two types of glue, wooden pins and wax the shoemaker creates a unique pair of shoes. He needs approximately a week to ten days to finish it. When shoes are perfectly dry we take the last out and finish the inner side. In accordance with the width of the feet we choose proper pair of shoe trees and leave the shoes for finishing and polishing. After three to four weeks shoes are ready to pick up. If needed, they can be delivered anywhere in the world. Prices for a bespoke pair for man, made of calf leather start at 2600-3600PLN (£500-£700; €650-€900).

Proces zamawiania butów rozpoczyna się od zdjęcia miary. Mierzymy obie stopy, gdyż zwykle minimalnie się różnią. Przy problemach ortopedycznych sugerujemy wkładki korygujące lub ukształtowanie wnętrza butów zmniejszające pogłębianie się problemu. Wybierany jest model butów, zwykle z oferty kilkudziesięciu widocznych na półkach naszego salonu lub – coraz rzadziej – posiłkując się katalogami. Prawdziwą celebrą jest wybór rodzaju i koloru skóry. Klient do dyspozycji ma ponad setkę możliwości, ale jeśli to okazuje się niewystarczające to w krótkim czasie jesteśmy w stanie sprowadzić absolutnie każdą skórę obuwniczą. Przez pierwszych kilka dni pracujemy nad przygotowaniem kopyt. Majster za pomocą specjalnego noża, raszpli i glasu nadaje kopytom właściwy rozmiar oraz kształt. Gotowe kopyta wraz z wybraną skórą wierzchnią trafiają do cholewkarza a potem do szewca, którego zadaniem jest „zbudować’ buty. Z cholewek, czterech rodzajów twardej skóry, dwóch rodzajów klejów, samodzielnie skręconej dratwy, drewnianych szpilek i wosku powstaje niepowtarzalna para butów, na którą zwykle potrzeba mu od tygodnia do dziesięciu dni. Gdy buty idealnie wyschną usuwane są z nich kopyta a ich wnętrze wyrównywane. Stosownie do rozmiaru i tęgości dobiera się prawidła i odstawia do kremowania i polerowania. Po około trzech, czterech tygodniach od zamówienia klient jest informowany o gotowych do odbioru butach. Jeśli trzeba to wysyłamy je kurierem pod wskazany adres. Koszt męskich butów szytych na miarę ze skór cielęcych wynosi od 2600 do 3600 PLN.

The Master cobbler himself

The Master cobbler himself – Mr Andrzej Dabrowski

p_modele 069 p_modele 060 p_modele 054

Can you describe your regular client type? Jak wygląda Państwa typowy klient?

Maciej Kielman:

There is no typical customer. One will come to our store looking for quality and durability, other because of health issues or because of prestige and willingness to stand out of the crowd. All these people have one thing in common – a feeling that they made a good investment and spent their money wisely.

Nie ma typowego klienta. Jeden przyjdzie do nas po jakość i trwałość produktu, inny z powodów zdrowotnych, jeszcze inny dla prestiżu lub przyjemność wyróżnienia się. Wspólnym mianownikiem dla wszystkich jest zapewne świadomość, że zamawianie butów to inwestycja w siebie i że są to dobrze wydane pieniądze.

What do you think about the style of Poles? What can you tell about their shoes? Co Pan sadzi o stylu Polaków? Jak oceniłby Pan obuwie, które wybierają?

Maciej Kielman:

Many people acknowledged that shoes rather than jacket or trousers defines them. It is said that while spending money on your image you should spend half of this money on shoes. You can obviously argue with that but it is worth noticing that great shoes will enhance your average look while poor shoes can ruin even the best appearance. People start to be aware of that hence more and more men choose their shoes very well and match with their clothes nicely. It is quite rare to see a man in a huge suit wearing squared toe shoes on a rubber sole..

Do wielu dotarło, że buty określają nas w większym stopniu niż jakakolwiek inna część garderoby. Powiada się, że inwestując we własny wizerunek połowę kwoty należy przeznaczyć właśnie na buty. Pewnie można z tym dyskutować ale warto wiedzieć, że kiepskie buty zniszczą każdą kreację a dobre uratują niedoskonałą. Świadomość tego owocuje coraz większą ilością dobrych, czasami świetnych butów gustownie dobranych do garderoby. Szczęśliwie do przeszłości odchodzą osobnicy w zbyt obszernych garniturach i kwadratowych łapciach na lanych, gumowych spodach …

Where do you think your company Jan Kielman bespoke in 5 years? Gdzie widzi Pan firmę Jan Kielman za 5-10 lat?

Maciej Kielman:

Companies of our kind do not experience spectacular up or downhills because of the economy. We stay in our niche and can work without too much stress. We have got rather fixed number of regular customers so when some new ones come you have to wait for your shoes a bit longer. We note increased interest in our products but many people think our handmade bespoke shoes are too expensive. They clearly do not understand that hand work involved in the shoemaking process must cost more than even best rtw pair of shoes. I expect the awareness to rise but do not think this will significantly increase the number of customers. We could do that however under two circumstances: opening a store in one of the Western Europe capital city or starting a production of ready to wear factory made shoes for a much lower price. Even though none of this will happen any time soon we have something to think about.

Firmy naszego pokroju nie odnotowują spektakularnych wahań koniunktury. W związku z zajmowaniem swoistej niszy mamy trochę świętego spokoju i pracujemy bez większego stresu. Klientów jest mniej więcej stała liczba, a jeśli przybywają nowi to nieuchronnie wydłuża się okres oczekiwania na realizację zlecenia. Daje się zauważyć zwiększone zainteresowanie rękodziełem klasy premium, ale – niestety – wielu chętnych odbija się od dość wysokich cen. Widać nie dla wszystkich jest jasne, że produkt, któremu poświęca się tak dużo czasu musi kosztować znacznie więcej niż najlepsze nawet buty produkowane przemysłowo. Choć zrozumienie tego będzie ewoluować to w najbliższych latach nie przewiduję wyraznej zmiany naszej rynkowej pozycji. Mogłoby to się jednak zmienić w dwóch przypadkach: po ewentualnym otwarciu naszej filii w którejś ze stolic Europy Zachodniej lub zdecydowaniu się na uruchomienie maszynowej produkcji butów w wyraznie niższej cenie. Choć realizacja jednego i drugiego będzie mało prawdopodobna to jest o czym myśleć.p_golfy 3xszyte, adobe p_botki na guziczki XIX ww

Why a person who wants a bespoke shoes should choose Jan Kielman Shoemakers? Dlaczego klient chcący wykonać buty na zamówienie powinien wybrać właśnie pracownie Jan Kielman?

Maciej Kielman:

I would not like to self-advertise my company. I always thought you are not supposed to drag anyone to your store because this would only be a one time – and financial only – success. The real satisfaction gives us a shoe lover who appreciates our work and quality of products. People like that trust in our work because they know where they came and why. I am very happy seeing us working to our full capacity without any special advertising.

Daleki jestem od stosowania takiej autoreklamy. Zawsze uważałem, że nie powinno się wciągać za rękaw przypadkowego przechodnia z ulicy, bo to jest sztuka jednorazowa, a sukces tylko w wymiarze finansowym. Prawdziwą satysfakcję mamy gdy buty zamawiane są przez miłośników klasycznego rękodzieła, osoby doskonale wiedzące do jakiej firmy trafiły i dlaczego. Darzące nas zaufaniem i doceniające nasze starania. Jestem szczęśliwy widząc, że przy całkowitym braku reklamy naszej firmy wciąż mamy ręce pełne pracy.

Style advice from Jan Kielman Shoemakers. Stylowa rada od pracowni Jan Kielman:

Maciej Kielman:

Style advice like that should be given by an image consultant or stylist who I will never be. I can only think of Coco Chanel quote – fashion fades, only style remains the same. The problem is that in many cases people do not have their own style therefore they trust fashion. Our appearance is than a product of temporary fashion which is very banal and not elegant at all.

Takich rad powinien udzielać specjalista od wizerunku lub stylista, którym ja nigdy nie będę. Przychodzi mi jednak na myśl dewiza Coco Chanel, że moda przemija a styl pozostaje. Kłopot w tym, że często się własnego stylu nie wypracowało wobec czego osobisty wizerunek całkowicie trzeba oprzeć na chwilowej modzie co, według mnie, samo w sobie jest banalne i zupełnie … nieeleganckie.

Thank you very much for your time! It was a big pleasure to meet you.

Jan Kielman shoemakers ul. Chmielna 6 00-020 Warsaw, Poland www.kielman.pl Location: linkp_modele meskie 009 p_g p_modele meskie 017 p_modele i ford 001 p_str p_golft violet 2012 0011 p_modele 099batch_Photo 16-06-2014 14 32 19